Ноя
11

Кризові потрясіння
 • Заметка о счастье)))))))))))

 • Людские потери России - СССР в ХХ веке


 • В умовах нинішніх кризових потрясінь особливо важливим, невідкладним завданням держави, української еліти і громадян є формування нової об’єднуючої національної ідеї, визначення національних інтересів, розробка національної стратегії розвитку. Через цілий ряд об’єктивних і суб’єктивних причин проблема реалізації сучасної національної ідеї України ще не вирішена, навіть теоретично. Між тим з процесом формування і реалізації української національної ідеї сьогодні пов’язані проблеми існування самої незалежної української нації і подальшого розвитку суверенної української держави. Історія відводить Україні дуже мало часу для самооблаштування (280).

  Категорія «національна ідея» є категорією тієї ж ваги, якщо не більшої, що і категорія «національна безпека». Їх взаємний зв’язок не викликає сумніву. Чим же можна пояснити замовчування, негативізм та недостатню увагу, що приділяється державною елітою сучасної України проблемі національної ідеї? Частково тим, що в питаннях державності у нас сьогодні суть національної ідеї виглядає замаскованою, такою, що ховається «в тіні» ваги політичної ідеології, космополітичних, кланових інтересів. Наш широкий суспільний загал майже нічого не знає про національну ідею. Але держава не може існувати без національної ідеології.

  Сьогоднішня Україна, яка відійшла від «реального соціалізму», але, існуючи як незалежна держава протягом більш як десятиріччя, ще не прийшла до стану сучасної демократичної держави з ринковою економікою, все ще немає остаточно чітко окреслених ані національної ідеї, ані державної ідеології. Деякі українські вчені вважають, що питання про українську національну ідею, взагалі, є питанням минулого, адже ж воно пов’язано з формуванням нації і держави, тобто має бути віднесено до актуальних проблем ХІХ середини ХХ сторіччя. Але цій думці слід протиставити більш грунтовну позицію про те, що для України етногенез запізнився, порівняно з державами, які існують як незалежні з XVIII, XIX століть і раніше, і що актуальність проблеми формування української національної ідеї і нації припадає якраз на наш час. Адже Україна набула реальної незалежності тільки в 1991 році, а до того ніколи реально не мала власної державності. Усвідомлення своєї історії, знаходження свого місця в світі і ключової ролі (283, 284, 278, 279) дасть можливість позбавитись комплексу неповноцінності і меншовартості.

  Феномен кризового розщеплення національної ментальності, що відмічається сьогодні в Україні, загалом є наслідком не тільки знаходження нашої держави на межі двох цивілізаційних просторів — європейського і євразійського, але значною мірою обумовлений і запізненням процесу відродження в Україні. Цей факт об’єктивно обумовив і продовжує обумовлювати складність формування єдиної національної ідеї, а з нею — й узгодженої системи національних інтересів, услід же за ними й єдиної національної стратегії. Звідсіля випливають й поточні труднощі становлення України як європейської дер­жави. Дійсно, проголосивши незалежність, розділена вздовж багатьох вимірів і параметрів, — економічних, політичних, територіальних, етнічних, соціальних, релігійних, — Україна опинилася у замкненому колі:

     прискорена побудова національної держави вимагала консолідованої національної ментальності;

     швидка консолідація національної ментальності виявилась дуже важкою, якщо не неможливою без сильної унітарної держави.


 • Заметка о счастье)))))))))))

 • Людские потери России - СССР в ХХ веке • Социальные сети

  Рубрики

  Последние записи