Ноя
11

Інші відомі й авторитетні світові індекси
 • МОИ СТИХИ

 • Заметка о счастье)))))))))))


 • Зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржи NYSE (New York Stock Exchange). Публікується з 14 липня 1966 року. Включає всі компанії, акції яких нотуються на цій біржі. На відміну від раніше розглянутих індексів цей показник вимірюється в доларах. Обчислюється з урахуванням вартості й кількості випущених акцій. За базове значення, рівне 50, прийнята вартість акцій, які котувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі 31.12.65р.

     Зведений індекс американської біржи акцій AMEX (American Stock Exchange Index). Включає до своєї розрахункової бази акції більш ніж 800 компаній та інші цінні папери, які циркулюють на цій біржі. Розраховується з урахуванням вартості акцій, їх кількості та, що є особливістю цього індексу, при його розрахунку враховуються виплачеш по акціям дивіденди. Дивіденди розглядаються як реінвестовані суми, що дас змогу віддзеркалювати в індексі сумарний прибуток на акції. Базове значення індексу АМЕХ 100 встановлене за станом на 31.08.73 р.

       Расселл 3000 (Russell 3000 index) включас 3000 компаній з найбільшою вартістю пакету акцій (ціни акцій помножені на їх кількість). Цей індекс, розроблений в 1984 році компанією Frank Russell, віддзеркалює 98% всього капіталу, інвестованого у ринок акцій США. Індекс Расселл-3000 розбивається на два важливих індекса: Расселл-1000 та Расселл-2000. Расселл-1000 включає 1000 компаній з найбільшою вартістю пакета акцій, на які припадає близько 92% сукупної капіталізації компаній, які входять до Расселл-3000.
  Расселл-2000 охоплює останні 2000 компаній. Расселл-2000 — це також дуже важливий індекс для інвесторів. Він використовується для аналізу поведінки акцій порівняно невеликих компаній. Він включає компанії 11 важливіших галузей, з яких найбільш представленими є технологічні, споживчі, фінансові та медицинські. Ціни акцій, що входять до Расселл, повинні бути більше 1 долара, тому щорічно здійснюється перегляд та заміна компаній. За інфор-
  мацією щодо індексів компанії Расселл звертайтеся на Інтернет- сайт
  WWW.RUSSELL.COM,

       Індекс Уілшир-5000 (Wilshire-5000). Цей індекс з'явився у 1974 році і з того часу став досить відомим через те, що він регулярно публікується багатьма авторитетними періодичними виданнями, включаючи «The Forbes», «The Barren's», «The Wall Street Journal» та ін. Він являє собою сукупну вартість 5000 випусків акцій (у млрд дол.) з найбільшим об'ємом продажу на фондових ринках, включаючи всі акції, які котуються на Нью-Йоркській та Американській фондових біржах, а також найбільш активні акції позабіржової торгівлі.

       Окрім згаданих вище основних індексів, які включають компанії, що с представниками всіх секторів економіки США, існують багато комплексних та галузевих індексів, які віддзеркалюють стан у кожній галузі економіки країни. Так, наприклад, нижче ми навели неповний перелік індексів, якими представлений один лише Інтернет-сектор — наймолодша галузь економіки США:

  1.   Internet Sector Index (1NX).

  2.  Dow Jones Internet Commerce Index (ECM).

  3.  Goldman Sachs Internet Index (GIN).

  4.  Internet Architecture (IAH).

  5.  B2B Internet (BHH).

  6.  Internet Infrastructure.

  7.  Interactive Week Internet Index.

  8.  Chase H&Q Internet Index.

  9.  «ISDEX» Internet Stock Index.

  10.  The Streetcorn Internet Sector Index (DOT).

  11.  The Streetcorn E-commerce Index (1CX).

  12.  WHIR Index.

        Велика кількість індексів, які опислють обраний сектор економіки, пояснюється конкуренцією між розробниками цих індексів. Ця конкуренція на ринку Індексів дуже жорстка, бо дає можливість власнику патенту на індекс продавати ліцензії на йою використання та в деякій мірі впливати на ринок, Вплив тото чи іншого індекса на ринок вимірюється ступенем його популярності серед інвесторів. Якщо, наприклад, індекс, за яким слідкують більшість інвесторів, почне роті, то де може привести до скуповування акцій ком-
  паній цього сектору, навіть не дивлячись на те, що інший але менш
  популярний індекс цього ж сектору може показувати зниження.

       Ще один механізм, за допомогою якого індекс може впливати на ринок, це перекомпонування. Як вже зазначалося вище, розрахункова база індексів (таких, як DJIA, S&P-500, Russell-3000) час від часу змінюється. У цьому випадку виключення якоїсь акції зі списку скоріш за все призведе до різкого падіння її ціни, тому що індексні фонди, які супроводжують даний індекс, продають ці акції, щоб змінити свої інвестиційні портфелі у відповідності з новим
  складом індекса. І, навпаки, акції, які входять до розрахункової бази, зростаюіь в ціні.

         На сьогодні існує велика кількість діючих та знову виникаючих індексів, субіндексів, середніх показників тощо, їх якісне призначення не змінюється - всі вони призначені для віддзеркалення стану ринку, для кращого розуміння того, що вже здійснилось, і не один з них не має переваги у прогнозуванні ринку. Тому основна маса крупних та невеликих інвесторів у США користується в основному трьома індексами: середніми показниками курсів Dow
  Jones, S&P 500 та NASDAQ.
 • МОИ СТИХИ

 • Заметка о счастье))))))))))) • Социальные сети

  Рубрики

  Последние записи