Ноя
11

Політика силової економічної глобалізації
 • Заметка о счастье)))))))))))

 • Людские потери России - СССР в ХХ веке


 • Силова глобалізація і її результат — система глобалізму порушили природний розвиток економічної інтеграції (242, 265). Корпоративна глобалізація в тій формі і того змісту, якими вони є сьогодні, підриває всі принципові основи традиційного світопорядку і викликає могутній рух опору. Його прояви різноманітні — від протестів проти негативних наслідків глобалізації, які суттєво зачіпають ті чи інші групи людей і країни-держави, і вимог, спрямованих на неприйняття глобалізації як такої — як нового видання колоніалізму — імперіалізму, особливо в сфері економіки. Ознакою і символом нашого часу став новий соціальний рух — транснаціональний за характером і масштабами проти глобалізму і його носіїв — глобальних транснаціональних корпорацій.[1]

  Цей рух спрямований і проти політики силової економічної глобалізації, що здійснюється з боку наймогутніших держав світу і їх урядів. Зростання сили цього нового соціального руху ставить на порядок денний питання про природу глобальних корпорацій і наслідки їх діяльності на перспективу всього ХХІ століття.

  Радикальні представники цього руху досить аргументовано стверджують, що міжнародні фінансові інститути і глобальні корпорації в зв’язку з їх природою і цілями не піддаються реформуванню, а тому треба підірвати їх владу і домогтись їх ліквідації. Метою демократичних суспільств повинна стати глобальна соціалізація розвитку (248) і реальна «деглобалізація».[2] Але чи можлива деглобалізація взагалі?

  Інші автори (А. Вебер, 2001) (307) Н. Бімз (101) вважають такі ідеї максималістськими, нереалістичними і, навіть, контрпродуктивними. З нашої точки зору, в концепції професора В. Белло (97) є і цікаві ідеї: країнам перехідного періоду і країнам, що розвиваються, треба орієнтувати свої економіки переважно на внутрішній ринок, а не на експорт, стимулювати розвиток внутрішнього ринку і національного капіталу; захищати національне вироб­ництво і національного виробника; стимулювати народ на розвиток підприємництва, особливо в формі малого і середнього бізнесу, запліднене новими технологіями, до конкурентоспроможного виходу на регіональні та глобальні ринки.

  Аналіз становища і розвитку ТНК як транснаціональних носіїв глобалізації показує, що вони безумовно задають і формують економічну базу, економічну основу глобалізації. Їх агресивний, широкомасштабний наступ почався в середині ХХ століття за ініціативою корпоративних структур США, Японії, Німеччини, Великобританії (249). Особливо посилилась економічна експансія ТНК в 90-ті роки ХХ століття. З того часу вона невпинно зростає. Прямі учасники і переможці організованої Заходом Глобальної холодної економічної війни з розпадом СРСР, який цю війну програв через свою економічну неконкурентоспроможність, змогли «відкрити» для себе як ринок біля 30 % території світу, яку займав СРСР і країни соціалістичного блоку (251). Цим завершилась повна глобалізація геоекономіки і геополітики країн Заходу і почався процес формування системи глобалізму і глобальної економіки. Об’єднані сили провідних західних держав, корпорацій і міжнародних організацій за останні 25 років і, особливо, після розпаду СРСР успішно виконали свою стратегічну програму глобалізації. Її успішна реалізація дала такі макроекономічні результати:

  1. Нав’язані державам процеси тотальної приватизації економічних структур і повальної лібералізації (дерегуляції) відкрили нові ринки і цілі галузі, які раніше не були доступними міжна-
  родним корпораціям.

  2. Прискорилась глобалізація фінансового сектора економіки. Інтеграція фінансових ринків у глобальний фінансовий ринок йшла поряд з процесом дезінтеграції (відриву) фінансів і грошового обігу від економіки і формуванням системи глобальної спекуляції грішми. Були сформовані величезні фінансові конгломерати. Гроші набули глобального значення, про що свідчить повна доларизація економіки десятків країн, у тому числі України і Росії. Глобальні фінансові потоки стали провідним фактором міжнародних економічних відносин і реальною основою глобальної економіки.
  [1] Вебер А. Что стоит за антиглобализмом? // МЭ и МО. 2001. № 12.

  [2] Bello W. Toward a Globalized World, 1997.

 • Заметка о счастье)))))))))))

 • Людские потери России - СССР в ХХ веке • Социальные сети

  Рубрики

  Последние записи