Ноя
11

Рейтинги для довгострокових боргових зобов’язань
 • МОИ СТИХИ

 • Заметка о счастье)))))))))))


 •      Для визначення рейтингу облігацій Standard & Poor's насамперед
  вивчає прибутки компанії, що випустила це боргове зобов'язання.
  Оцінюються короткострокові і довгострокові перспективи прибутковості компанії, прибутки минулих періодів і поточні, репутація виробленої продукції, характер галузі, у якій працює дана компанія, положення компанії на ринку, якість менеджменту. Крім того, старанно вивчаються й аналізуються забезпечення облігацій і відсотків основним капіталом, чистими оборотними активами, готівковими коштами і достатність власного обігового капітал). Результатом такої кропіткої праці с рейтинг облігацій, що виражається у вигляді буквеного коду. Роз'яснення рейтинговой шкали наведено у табл. 6.

  Таблиця 6
  Рейтинги
  St andard & Poor's для довгострокових боргових зобов 'язань

  Рейтинг

  Характ еристика

  ААА

  Найвищий рейтинг. Найвища якість облігацій. Повернення
  основної суми і своєчасність виплати відсотків гарантовані

  АА

  Облігації, що входять у групу ААА, відрізняються від даної групи тільки чудовим ступенем характеристик. Дуже висока якість облігацій

  А

  Облігації високої якості. Основна сума боргу і відсотки цілком
  захищені активами боржника. Від попередніх двох груп відрізняється більшою залежністю від змін економічної ситуації

  ВВВ

  Боржник у достатній мірі спроможний повернуїи борги і виплатити відсотки, але кон'юнктура і загальна економічна ситуація можуть істотно вплинути на стан його фінансів

  ВВ

  Боржник у даний час регулярно повертає борги й у строк виплачує відсотки, але негативні зміни у економіці можуть призвести до неможливості своєчасно виплачувати відсотки і повернути основну суму боргу

  В

  У даний час по облігаціям вчасно виплачуються відсотки, але
  малоймовірно, що в довшстроковій перспективі фінансові зобов'язання будуть сплачуватися з такою же
  пунктуальністюстю

   

   

  ССС

  Папери цієї категорії несуть визначений  ризик бути несплаченимими. Лише сприятливі економічні умови дочволяють боржнику сплачувати за своїми зобов 'язаннями. Найменші несприятливі зміни в економіці
  призведуть неплатежів

  СС

  Облігації цієї групи несуть високий ризик бути несплаченими

  С

  Найвищий ризик неплатежів. Цей рейтинг може бути використа-
  ний у ситуації, коли боржник подав заяву про банкрутство, але
  при цьому продовжує платежі по облігаціям

  D

  Боржник не повертає ніяких боргів і не вишіачус ніяких відсот -
  ків Рейтинг-
  D може бути також присвоєний, якщо компанія подала заяву про банкрутство і при цьому платежі з високою вірогідністю
  будуть припинені

  NR(not
  rated)

  Немає рейтингу- РейтиІнговоє агенство не присвоює рейтинг з двох основних причин:
  1. Недостатньо інформації, на основі якої
  присвоюється рейтинг.

  2 Не рейтинґує Дане боргове зобов'язання (боржника) по своїм специфічним, політичним або яким небудь іншим причинами.

       

           Рейтингові категорії від АА до ССС можуть уточнюватися ви користанням знаків «+» і «-». Це робиться для того, щоб показати відносне місце цінних паперів усередині однієї значної рейтинговой категорії. Так, наприклад, облігації з рейтингом А - займають останнє місце у категорії А, а рейтинг ВВ+ означає положення у верхній частині категорії ВВ.
 • МОИ СТИХИ

 • Заметка о счастье))))))))))) • Социальные сети

  Рубрики

  Последние записи